Търсене

За нас

През 2007 г., ползвайки дългогодишния опит на водещи фирми в областта на климатичните системи, в РБългария бе създадена фирма "ВИ ЕР ВИ КЛИМА" ООД.

Основната цел на мениджърския екип на фирмата е подпомагане на маркетинговата политика и пазарна стратегия на LG в областта на климатични и отоплителни системи с марката LG на българския пазар чрез водене на преговори с инвестиционни компании и корпоративни клиенти за сключване на договори за доставка и монтаж. Фирмата  е в процес на преговори със строителни фирми, проектантски бюра, местни и чужди инвестиционни компании за включване на LG като основен партньор в частта "Вентилация и отопление на административни сгради и обекти от национално значение". Дейността на фирмата се състои в доставка, монтаж, демонтаж и настройка чрез изградена мрежа от фирми – подизпълнители с доказан опит и конкурентоспособност. LG е 7 години подред най – продаваната климатизация в света, поради което за мениджърския екип на фирмата  ще бъде чест и голяма отговорност да бъде партньор на LG в България.
Иновативност, сигурност, грижа за клиента и модерен дизайн са онова, което "ВИ ЕР ВИ КЛИМА"  ООД предлага. Фирмата си поставя за задача да предложи на своите клиенти най-новите технологии в областта на климатичната, вентилационната и отоплителната техника. Ето защо се обърнахме към търговското представителство на LG в България.

Фирмата има готовност да предложи на LG и възлагане разработването на ОВК - проекти и тяхната реализация съобразно заложените технически параметри от инвеститора и прилагане на световния опит на LG, компания лидер в областта на индустриалната климатизация. Фирмата си поставя за цел да подпомогне утвърждаването на  водещите позиции на LG на българския пазар като един от основните доставчици на климатична техника в национален мащаб. За постигането на тази цел основната ни дейност ще бъде фокусирана към печелене доверието на корпоративни клиенти чрез високото качество на предлаганата техника, професионално отношение, осигурен монтаж и гаранционно обслужване от производителя и сервиз.
Сферите на приложение на продуктите на LG в нашата дейност са:

- Цялостни решения на техника за чисти помещения за електрониката, медицината, фармацевтиката, прецизната, измервателната техника и т.н.;
- Обща климатична и вентилационна техника за промишлеността;
- Битова и индустриална климатизация на офис сгради, частни домове, офис и проишлени сгради, банки и др.;
- Опазване на околната среда и енергетиката;

Обемът на нашите услуги се простига в оказване на помощ в подготовката на техничекото задание за проекта, проектиране и извършване на монтаж, шеф монтаж и сервизно обслужване. Производствената линия на LG е оборудвана със съвременни и модерни машини с цифрово – програмно управление, позволяващи прилагане на високи технологии при проектирането и разработването на инсталациите. Фирмата има богати традиции, опит и свои постижения в областта на вентилационната, хладилната и климатична техника на територията на РБългария и по света.
Основни приоритети на фирмата са: доставка и монтаж н авсички климатични системи с марка LG, гарантирано качество на услугите и програма „Енергийна ефективност” и конкурентни цени.

Наша основна задача е грижата за клиентите:

  • да удовлетворяваме потребностите на нашите клиенти и надхвърлим очакванията им не само като качество на изпълнение, но и като срокове на доставка и изпълнение;
  • да изграждаме партньорски взаимоотношения с клиентите, да повишим лоялността им, вземайки предвид перспективността и традициите в развитието на бизнеса с тях;
  • да поддържаме високо качество като неизменна цел при изпълнението на обектите, тъй като само качествено изпълнената работа може да повиши имиджа на Фирмата сред конкуренцията.


Като се надяваме да поставим началото на бъдещо съвместно сътрудничество, оставаме с уважение,

Екипът на ВИ ЕР ВИ КЛИМА ООД

 
Банер